Loading…
Kvægkongres 2014 has ended
Kvægkongressen er det årlige samlingspunkt for kvægbønder, forskere, beslutningstagere og interesseorganisationer i og omkring kvægbruget. Her præsenteres den nyeste viden og resultater fra forskningen, samt trends og tendenser inden for kvægbruget i en globaliseret verden. Der er hvert år cirka 2.000 besøgende til kongressen, som forløber over to dage.
Peg på Indlæget og der kommer en popup med beskrivelse og indlægsholdere. Du kan også få programmet vist udfoldet ved at klikke på "Program" herunder.
Ude til højre kan man sortere på emne, dato m.v. Hvis du logger ind kan du udvælge de emner du vil høre - det giver hurtigt overblik.
Har du en smartphone så få installeret app’en. 
Back To Schedule
Tuesday, February 25 • 11:45 - 12:30
Den gode opstart efter kælvning

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

To amerikanske undersøgelser af nykælvermanagement (transitioncowmanagement) i amerikanske kvægbesætninger har vist, at foderrationens indflydelse på nykælvere tilsyneladende er overvurderet. I stedet viser undersøgelserne, at de vigtigste faktorer for sunde nykælvere (fresh cows) afhænger af pladsen ved foderbordet, sengebåsens størrelse, tidspunkt for flytning til kælvningsboks og personalets evne til at overvåge for sygdomme. I indlægget drøftes disse faktorer, og du får værktøjer med hjem, så du kan forbedre dine nykælveres præstation i din besætning allerede i morgen. Indlægget holdes på engelsk

Indlægsholdere
avatar for Ken Nordlund

Ken Nordlund

Dr., University of Wisconsin, Madison


Tuesday February 25, 2014 11:45 - 12:30 PST
Teatersal

Attendees (0)