Loading…
Kvægkongres 2014 has ended
Kvægkongressen er det årlige samlingspunkt for kvægbønder, forskere, beslutningstagere og interesseorganisationer i og omkring kvægbruget. Her præsenteres den nyeste viden og resultater fra forskningen, samt trends og tendenser inden for kvægbruget i en globaliseret verden. Der er hvert år cirka 2.000 besøgende til kongressen, som forløber over to dage.
Peg på Indlæget og der kommer en popup med beskrivelse og indlægsholdere. Du kan også få programmet vist udfoldet ved at klikke på "Program" herunder.
Ude til højre kan man sortere på emne, dato m.v. Hvis du logger ind kan du udvælge de emner du vil høre - det giver hurtigt overblik.
Har du en smartphone så få installeret app’en. 
Back To Schedule
Tuesday, February 25 • 10:45 - 11:30
Hvor skal kapitalen komme fra?

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Det er svært og dyrt at skaffe kapital – fremmedkapital - lyder det ofte. Men er mangel på fremmedkapital problemet for bedrifternes fremtidige udvikling – eller er det mangel på egenkapital, som er udfordringen? I givet fald - hvordan skaffer landbruget så mere egenkapital? Professor Anders Grosen peger på eksterne investorer som en mulighed i forhold til at øge egenkapitalen og skabe et bedre grundlag for fremtidig vækst. Men er det interessant for eksterne investorer at investere i landbrug? Og hvordan ser landmændene på det? AP Pension har valgt at investere i dansk landbrug efter et nyt koncept, som gør det interessant for pensionskasser og andre institutionelle investorer at investere i dansk landbrug. Torben Andersen, direktør i Dansk Farm Management, som er ansat til at udvælge gårdene i AP Pensions investeringsfond, præsenterer konceptet og erfaringerne fra de første måneder med investeringer i dansk landbrug.

Indlægsholdere
avatar for Torben Andersen

Torben Andersen

Dansk Farm Mangement, Sorø
avatar for Anders Grosen

Anders Grosen

Professor, Aarhus Universitet


Tuesday February 25, 2014 10:45 - 11:30 PST
Scenen

Attendees (0)