Loading…
Kvægkongres 2014 has ended
Kvægkongressen er det årlige samlingspunkt for kvægbønder, forskere, beslutningstagere og interesseorganisationer i og omkring kvægbruget. Her præsenteres den nyeste viden og resultater fra forskningen, samt trends og tendenser inden for kvægbruget i en globaliseret verden. Der er hvert år cirka 2.000 besøgende til kongressen, som forløber over to dage.
Peg på Indlæget og der kommer en popup med beskrivelse og indlægsholdere. Du kan også få programmet vist udfoldet ved at klikke på "Program" herunder.
Ude til højre kan man sortere på emne, dato m.v. Hvis du logger ind kan du udvælge de emner du vil høre - det giver hurtigt overblik.
Har du en smartphone så få installeret app’en. 
Back To Schedule
Tuesday, February 25 • 14:30 - 15:15
Styr på goldkofodringen med nye biologiske målinger

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Nye biologiske målinger åbner en helt ny verden af muligheder for at styre fodringen i goldperioden og i starten af laktationen. De to perioder, som er de mest kritiske perioder for koens sundhed og mælkeydelse. Ketonstoffet betahydroxysmørsyre (BHB) måles nu i alle mælkeprøver fra ydelseskontrollen. BHB er en indikator for koens energibalance, der blandt andet har sammenhæng til fodring i goldperioden. En helt ny undersøgelse i 25 besætninger viser desuden, hvordan målinger på fuldfoder, urin og råmælk kan give værdifuld information til foderstyring i goldperioden. Indlæggene giver overblik over de nye målinger og bud på, hvordan de kan bruges i produktionsstyringen.

Indlægsholdere
avatar for Kirstine Jensen

Kirstine Jensen

Dyrlægestuderende, Københavns Universitet
avatar for Finn Strudsholm

Finn Strudsholm

Seniorkonsulent, AgroTech


Tuesday February 25, 2014 14:30 - 15:15 PST
Scenen

Attendees (0)