Loading…
Kvægkongres 2014 has ended
Kvægkongressen er det årlige samlingspunkt for kvægbønder, forskere, beslutningstagere og interesseorganisationer i og omkring kvægbruget. Her præsenteres den nyeste viden og resultater fra forskningen, samt trends og tendenser inden for kvægbruget i en globaliseret verden. Der er hvert år cirka 2.000 besøgende til kongressen, som forløber over to dage.
Peg på Indlæget og der kommer en popup med beskrivelse og indlægsholdere. Du kan også få programmet vist udfoldet ved at klikke på "Program" herunder.
Ude til højre kan man sortere på emne, dato m.v. Hvis du logger ind kan du udvælge de emner du vil høre - det giver hurtigt overblik.
Har du en smartphone så få installeret app’en. 
Back To Schedule
Tuesday, February 25 • 09:30 - 10:15
Høj selvforsyningsgrad på økologiske bedrifter

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Foderomkostningerne udgør en væsentlig del af fremstillingsprisen på den økologiske mælk. Det er en omkostning, hvor der er store variationer mellem bedrifterne. Vi ved, at markudbytterne og kvaliteten af grovfoderet har stor indflydelse på foderomkostningerne, men også selvforsyningsgraden og køernes ydelsesniveau bliver ofte nævnt som parametre med indflydelse. Det ser vi nærmere på i denne session, hvor vi stiller skarpt på følgende spørgsmål: Hvad er arealkravet ved forskellige strategier for selvforsyningsgrad i forhold til besætningens ydelsesniveau? Hvordan ser økonomien ud? Hvad er kravene til koens foderration i forhold til ydelsesniveauet? Og hvilke krav stiller det til sædskiftet ved stigende selvforsyningsgrad? Hvad koster det at producere grovfoderet og tilskudsfoderet selv?

Indlægsholdere
avatar for Arne Munk

Arne Munk

Konsulent, Videncentret for Landbrug, Økologi
avatar for Lisbeth Tønning

Lisbeth Tønning

Økologirådgiver, Jysk Landbrugsrådgivning


Tuesday February 25, 2014 09:30 - 10:15 PST
Cabaretsal A
  Foder

Attendees (0)