Loading…
Kvægkongres 2014 has ended
Kvægkongressen er det årlige samlingspunkt for kvægbønder, forskere, beslutningstagere og interesseorganisationer i og omkring kvægbruget. Her præsenteres den nyeste viden og resultater fra forskningen, samt trends og tendenser inden for kvægbruget i en globaliseret verden. Der er hvert år cirka 2.000 besøgende til kongressen, som forløber over to dage.
Peg på Indlæget og der kommer en popup med beskrivelse og indlægsholdere. Du kan også få programmet vist udfoldet ved at klikke på "Program" herunder.
Ude til højre kan man sortere på emne, dato m.v. Hvis du logger ind kan du udvælge de emner du vil høre - det giver hurtigt overblik.
Har du en smartphone så få installeret app’en. 

Sign up or log in to bookmark your favorites and sync them to your phone or calendar.

Monday, February 24
 

09:30 PST

Kaffe
Monday February 24, 2014 09:30 - 10:00 PST
Koncertsal

10:00 PST

Beretning
Monday February 24, 2014 10:00 - 12:00 PST
Koncertsal

12:00 PST

Kåring af Kvalitetsmester 2013
Monday February 24, 2014 12:00 - 00:15 PST
Koncertsal

12:15 PST

Frokost
Monday February 24, 2014 12:15 - 13:15 PST
Forskellige steder

13:15 PST

Søren Gade er ny hovedtaler på kvægkongres
Administrerende direktør i Landbrug & Fødevarer, Søren Gade bliver årets hovetaler på KvægKongres 2014. Ministerrokaden kom desværre i vejen for at klimaministeren kunne holde hovedtalen. Søren Gade vil bl.a. fortælle hvordan L&F arbejder og skaber politiske resultater samt give en status på de større sager, som organisationen aktuelt arbejder på.  Desuden får vi en status på kampagnen ”Den nye fortælling”, herunder hvad den har betydet for forbrugernes holdning til dansk landbrug.

Monday February 24, 2014 13:15 - 14:15 PST
Koncertsal

14:15 PST

Kaffe
Monday February 24, 2014 14:15 - 14:45 PST
Forskellige steder

14:45 PST

Mere mælk og sundere køer med kompakt fuldfoder
Kompakt fuldfoder er en investering i opmærksomhed på foder og køer, opfølgning på foderblanderen og et merforbrug i form af diesel og slitage. Vi sætter fokus på den forskningsmæssige baggrund for kompakt fuldfoder, de praktiske problemer omkring blanding af det samt resultater og erfaringer med konceptet fra 2013. Eksempelvis hvordan kompakt fuldfoder i en række besætninger har givet markant ydelsesfremgang og indikationer på, at vi har kunnet fremme både produktion og sundhed samtidigt.

Opstilling af kandidater til Specialudvalget for Foderproduktion og Græsmarksdrift. 

Indlægsholdere
avatar for Niels Bastian Kristensen

Niels Bastian Kristensen

Konsulent, Videncentret for Landbrug, Kvæg
avatar for Per Warming

Per Warming

Mælkeproducent, Aars


Monday February 24, 2014 14:45 - 15:30 PST
Scenen

14:45 PST

Udnyt genomiske test og KSS hjemme på bedriften
Priserne på kønssorteret sæd og genomiske test er faldet de senere år og forventes at falde yderligere fremover. De fleste kvægbrugere kan forbedre deres økonomi ved at anvende kønssorteret sæd og øge opdrættets avlsmæssige niveau samtidig med, at de ringeste køer insemineres med kødkvæg. Men under hvilke forhold er det økonomisk attraktivt at gå skridtet videre og anvende genomiske test, som øger sikkerheden på avlsværditallene med en mere sikker udvælgelse til følge? Vi giver et bud på økonomien i anvendelse af kønssorteret sæd og gør rede for under hvilke forudsætninger, det er en god idé at kombinere med genomiske test. Desuden fortæller en Jersey-kvægbruger, der tester alle hundyr i sin besætning, hvilke fordele han ser. Han fortæller også om økonomien bag dette valg.

Indlægsholdere
avatar for Niels Ulrik Andersen

Niels Ulrik Andersen

Mælkeproducent, Rosnæs
avatar for Morten Kargo

Morten Kargo

Specialkonsulent, Videncentret for Landbrug, Kvæg


Monday February 24, 2014 14:45 - 15:30 PST
Lokale 4

14:45 PST

Kødkvæg
Dyrlæge Jes Rossen Nissen fortæller om mulighederne i sundhedsrådgivning for kødkvægsproducenter. Hvad kan man få ud af det? Kødkvægsproducent Jacob Kjærsgaard har udover sin kødkvægsproduktion også egen gårdbutik. I sit indlæg fortæller han, hvordan han optimerer sin drift.

Indlægsholdere
avatar for Jacob Kjærsgaard

Jacob Kjærsgaard

Kødkvægsproducent, Hammerum
avatar for Jes Rossen Nissen

Jes Rossen Nissen

Dyrlæge, Dyrlægegruppen Skjern Å, Videbæk


Monday February 24, 2014 14:45 - 15:30 PST
Cabaretsal BC

14:45 PST

Slagtekalve
Kan kalveproduktion i Danmark konkurrere med andre lande i Europa og resten af verden? Hvad betyder den nye EU-reform for kalve- og ungtyreproducenter i Danmark? Hvad er mulighederne for koblet handyrpræmie fra 2015?

Indlægsholdere
avatar for Martin Hestbech

Martin Hestbech

Teamleder, Videncentret for Landbrug, Kvæg


Monday February 24, 2014 14:45 - 15:30 PST
Cabaretsal A

14:45 PST

Yversundhed i internationalt perspektiv
I dette indlæg bliver du opdateret på den nyeste viden om yverbetændelse, og hvordan smitten spredes. Kendskab til smittespredning er afgørende for at forebygge yverbetændelse, og her er Ruth Zadoks ekspert. Ruth Zadoks er hollænder og har arbejdet flere år i USA, hvor hun har set på underinddeling af de enkelte bakterier, der ofte afslører en dominerende type i den enkelte besætning. Og med viden om en dominerende type kan smittespredning på den enkelte gård beskrives. Videncentret for Landbrug, Kvæg har arbejdet tæt sammen med Ruth Zadoks i en række projekter, og hun har derfor også et indgående kendskab til situationen omkring yverbetændelse i Danmark. Indlægget holdes på engelsk

Indlægsholdere
avatar for Ruth Zadoks

Ruth Zadoks

Professor i molekylær epidemiologi og PhD, University of Glasgow


Monday February 24, 2014 14:45 - 15:30 PST
Lokale 5

14:45 PST

Nyt liv til sengene

Skal vi ikke gøre det lidt bedre for køerne i ældre senge med nedslidte madrasser? I USA har indlægsholderne med egne øjne set, hvordan mælkeproducenterne forbedrer eksisterende sengestalde ved at forlænge nogle af sengebåsene og skifte madrasserne ud med sand – og køerne kvitterer med mere mælk. Hør, hvordan amerikanerne gør og få et bud på, hvordan vi kan gøre det i Danmark – og hvad det koster. 


Indlægsholdere
avatar for Inger Dalgaard

Inger Dalgaard

Konsulent, Videncentret for Landbrug, Kvæg
avatar for Anne Marcher Holm

Anne Marcher Holm

Konsulent, Videncentret for Landbrug, Kvæg


Monday February 24, 2014 14:45 - 15:30 PST
Koncertsal

14:45 PST

Mælkeproduktion uden kvote - dansk perspektiv
Den 1. april 2015 er det slut med mælkekvoter, og mange forudser, at det vil få mælkeproduktionen i Danmark til at stige. Samtidig tyder alt på, at de senere års fluktuation i priserne er et produktionsvilkår, som er kommet for at blive. Hvor godt rustet er mælkeproducenterne til denne fremtid? Hvordan forbereder den enkelte sig bedst muligt strategisk i forhold til fremtiden? Med afsæt i den aktuelle situation og forventningerne til fremtiden diskuteres, hvor godt rustet mælkeproducenterne er i forhold til fremtiden, og med afsæt i konkrete eksempler præsenteres strategiske udviklingsmuligheder.

Indlægsholdere
avatar for Susanne Clausen

Susanne Clausen

Chefkonsulent, Videncentret for Landbrug, Kvæg


Monday February 24, 2014 14:45 - 15:30 PST
Teatersal
  Strategi

15:45 PST

Kend dit grovfoderudbytte
De fleste mælkeproducenter anvender Ydelseskontrol og bruger resultatet til at styre og optimere produktionen i stalden. Til gengæld er det kun ganske få, der får registreret udbytterne i marken. Men hvorfor? Mange opfatter marken som et nødvendigt onde – man gør det så godt, man kan, og så må den give det, den kan. Det er en holdning, der gør, at mange faktisk kan hente rigtig meget ved at optimere på markarbejdet. Vi stiller skarpt på erfaringer og resultater fra grovfoderskolens bedrifter og viser helt konkrete eksempler på, hvordan udbyttemåling kan bruges som udgangspunkt for styring og optimering i grovfodermarken.

Indlægsholdere
avatar for Peter Hvid Laursen

Peter Hvid Laursen

Konsulent, Videncentret for Landbrug, Kvæg
avatar for Thomas Poulsen

Thomas Poulsen

Mælkeproducent, Mern


Monday February 24, 2014 15:45 - 16:30 PST
Scenen

15:45 PST

Optimer drægtighedsprocenten
Øget fokus på systematik og brug af teknologi til brunstdetektion betyder måske, at du får insemineret tilstrækkelig med køer i besætningen. Men følger drægtighedsprocenten med, så du får det bedst mulige økonomiske resultat? Hvis drægtighedsprocenten er lav, er det så fordi insemineringsforholdene ikke er i orden? Eller er det fordi, at køerne ikke fastholder drægtigheden? Faktorer relateret til management, staldforhold, avl, ernæring og sundhed kan alle have betydning for, om koen bliver drægtig. Vi sætter fokus på de vigtigste faktorer og stiller skarpt på de værktøjer, du kan bruge til at prioritere indsatsen lige præcis i din besætning.

Indlægsholdere
avatar for Søs Ancker

Søs Ancker

Specialkonsulent, Videncentret for Landbrug, Kvæg
avatar for Torben Nørremark

Torben Nørremark

Avlskonsulent, VikingDanmark


Monday February 24, 2014 15:45 - 16:30 PST
Lokale 5

15:45 PST

Kødkvæg - fortsat
Kan kødproduktion i Danmark konkurrere med andre lande i Europa og resten af verden? Vi ser på, hvad den nye EU-reform betyder for kødkvægsproducenter i Danmark, og hvad mulighederne er for koblet handyrpræmie fra 2015. Reglerne for udegående kvæg om vinteren har været heftigt debatteret, og mange er i tvivl om, hvad der egentlig er gældende. Hør hvilke krav der er, og hvad der er gjort politisk for at påvirke dem. Til slut kårer vi Kødkvægsbedrift 2013 - den kødkvægsbedrift, som i 2013 havde det bedste DB.

Indlægsholdere
avatar for Martin Hestbech

Martin Hestbech

Teamleder, Videncentret for Landbrug, Kvæg
avatar for Søren Mejrup Jensen

Søren Mejrup Jensen

Chefkonsulent, Landbrug & Fødevarer
avatar for Per Spleth

Per Spleth

Teamleder, Videncentret for Landbrug, Kvæg


Monday February 24, 2014 15:45 - 16:30 PST
Lokale 4

15:45 PST

Slagtekalve
Nyt pust til kalvesundheden. Dette indlæg er fælles med mælkeproducenterne. Klimaet i kalvestalde har altid været en udfordring. Kalvehytter og åbne stalde har været store skridt i den rigtige retning. Men åbne kalvestalde er ingen garanti for god luftkvalitet. Amerikanerne har sænket forekomsten af lungebetændelse markant ved at supplere naturlig ventilation med specialdesignet overtryksventilation, der bringer trækfri luft netop derhen, hvor der er brug for det. Prisen på anlæggene er beskeden. Kom og mød foregangsmanden for overtryksventilation, Dr. Ken Nordlund, der er en højt værdsat rådgiver med gummistøvler på. Indlægget holdes på engelsk. Mandag aften har du mulighed for at møde Ken Nordlund igen og stille ham de spørgsmål, som du måske ikke synes, du fik svar på under indlægget. Ken Nordlund holder spørgetime i lokale 4C kl. 19.00 – 19.45.

Indlægsholdere
avatar for Ken Nordlund

Ken Nordlund

Dr., University of Wisconsin, Madison


Monday February 24, 2014 15:45 - 16:30 PST
Koncertsal
  Kød

15:45 PST

Det skal være enkelt - fif og tricks om ledelse
Mange ynder at gøre ledelse til noget meget kompliceret, pakket ind i en masse fine ord. Vi pakker ordene ud og ser på, hvor simpelt god ledelse kan gøres. Vi tager udgangspunkt i mennesket og giver gode idéer til, hvordan du via din ledelsesstil opnår resultater i en travl hverdag. Indlægget krydres med fif og tricks om ledelse fra landmænd, der har opnået gode resultater med deres ledelse.

Indlægsholdere
avatar for Vibeke Fladkjær Nielsen

Vibeke Fladkjær Nielsen

Konsulent, Videncentret for Landbrug, Kvæg


Monday February 24, 2014 15:45 - 16:30 PST
Cabaretsal BC

15:45 PST

Fremtidens supermælk
Enhver mælkeproducent ved, at mælk ikke bare er mælk, men består af mange forskellige komponenter. Det ligger på rygraden, at der skal tænkes i celletal, kimtal og fedt- og proteinprocenter. Men mælkens sammensætning har også stor betydning for dens ernæringsmæssige værdi og for hvilke produkter, den kan forarbejdes til, og hvad kvaliteten og udbyttet bliver af disse. Det kan vi udnytte i arbejdet med at gøre mælken mere værd.

Indlægsholdere
avatar for Mikka Stenholdt Hansen

Mikka Stenholdt Hansen

Forsker, Arla Foods
avatar for Lotte Bach Larsen

Lotte Bach Larsen

Lektor, Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet
avatar for Grith Mortensen

Grith Mortensen

Direktør ph.d., Arla Foods


Monday February 24, 2014 15:45 - 16:30 PST
Cabaretsal A

15:45 PST

Nyt pust til kalvesundheden
Klimaet i kalvestalde har altid været en udfordring. Kalvehytter og åbne stalde har været store skridt i den rigtige retning. Men åbne kalvestalde er ingen garanti for god luftkvalitet. Amerikanerne har sænket forekomsten af lungebetændelse markant ved at supplere naturlig ventilation med specialdesignet overtryksventilation, der bringer trækfri luft netop derhen, hvor der er brug for det. Prisen på anlæggene er beskeden. Kom og mød foregangsmanden for overtryksventilation, Dr. Ken Nordlund, der er en højt værdsat rådgiver med gummistøvler på. Indlægget holdes på engelsk. Mandag aften har du mulighed for at møde Ken Nordlund igen og stille ham de spørgsmål, som du måske ikke synes, du fik svar på under indlægget. Ken Nordlund holder spørgetime i lokale 4C kl. 19.00 – 19.45.

Indlægsholdere
avatar for Ken Nordlund

Ken Nordlund

Dr., University of Wisconsin, Madison


Monday February 24, 2014 15:45 - 16:30 PST
Koncertsal

15:45 PST

Mælkeproduktion uden kvote – et britisk og hollandsk perspektiv
Hollandske mælkeproducenter har ligesom deres danske kolleger tradition for at udnytte mælkekvoten fuldt ud. Hollænderne forventer, at de vil øge produktion med 10 procent frem mod 2020, når kvoterne forsvinder. Briterne producerer i dag kun cirka 90 procent af deres mælkekvote. De har imidlertid for nylig lanceret en ny strategi, som skal øge produktionen i de kommende år. Men hvordan forbereder mælkeproducenterne i disse lande sig mere konkret på tiden efter mælkekvote? Hvilke muligheder, udfordringer og barrierer møder de, når de gerne vil investere med henblik på at øge produktionen? Hvordan finansierer de typisk investeringerne? Og hvilke krav stiller de selv til økonomien i sådanne udvidelsesprojekter? Indlægget holdes på engelsk

Indlægsholdere
avatar for Rick Hoksbergen

Rick Hoksbergen

Alfa Accountants, Holland


Monday February 24, 2014 15:45 - 16:30 PST
Teatersal

16:45 PST

Underholdning med Jon Kjær Nielsen: Giv arbejdsglæden et løft

Før kongresdeltagerne kan sætte tænderne i et godt stykke oksekød til middagen, byder vi på et inspirerende foredrag om arbejdsglæde – serveret med humor og masser af energi.
Jon Kjær Nielsen vil levere en forrygende peptalk om, hvorfor det kan betale sig at gøre det lidt sjovere at gå på arbejde. Undervejs vil han strø om sig med praktiske fif og værktøjer, der kan skabe endnu større motivation og arbejdsglæde hos både chefen og medarbejderne på din bedrift. Argumenterne for at sætte fokus på arbejdsglæde – både din egen og medarbejdernes - står ligefrem i kø:

  • Undersøgelser viser, at virksomheder med glade ansatte klarer sig op til dobbelt så godt på bundlinjen
  • Arbejdsglæde er en af de tre vigtigste kilder til livsglæde
  • Arbejdsglæde er den bedste kur mod stress
  • Stress kommer ikke nødvendigvis af at arbejde for meget, men af at have det skidt, mens du arbejder
  • De tre største kilder til manglende arbejdsglæde er travlhed, brok og mangel på ros og anerkendelse.

Jon Kjær Nielsen har inspireret et hav af tilhørere fra gymnasieelever til ledere hos A. P. Møller Mærsk, der alle betegner ham som utrolig morsom. Mon ikke også han kan underholde og engagere Danmarks kvægbrugere? Læn dig tilbage og lyt - og risiker at gå lidt gladere og mere inspireret hjem til medarbejderne.


Monday February 24, 2014 16:45 - 17:15 PST
Koncertsal

17:30 PST

Middag
Monday February 24, 2014 17:30 - 18:45 PST
Forskellige steder

19:00 PST

Dokumentation for de gode råd
”Evidens-baseret rådgivning” oversættes umiddelbart med ”Rådgivning med afsæt i beviser”. Men hvilken slags rådgivning tilbyder du, og hvad baseres den på, hvis det ikke er en form for dokumentation? Hvis en ko brækker benet gennem et hul i gulvet, kender vi alle sammenhængen – og dermed ”dokumentationen”. Men hvordan stiller det sig, hvis vi lover sikkerhed for effekten af et klovbad? Rådgivere har forskellig baggrund for at rådgive - kender kunderne forskellen? Og hvem har ansvaret for, at landmanden tager højde for den forskel? Her er lejligheden til at forstå nogle basale overvejelser – og at lære en kritisk tilgang.

Indlægsholdere
avatar for Esben Jakobsen

Esben Jakobsen

Specialdyrlæge, InnoVet-Ko


Monday February 24, 2014 19:00 - 19:45 PST
Scenen

19:00 PST

Dansk Kødkvæg I, Aktuelt Nyt fra Dansk Kødkvæg
Beretning om det politiske arbejde samt orientering om planlagte aktiviteter i det kommende år. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til formanden og den øvrige bestyrelse om politiske emner i relation til kødkvæg.

Indlægsholdere
avatar for Henning Hansen

Henning Hansen

Formand, Dansk Kødkvæg


Monday February 24, 2014 19:00 - 19:45 PST
Cabaretsal BC

19:00 PST

Slagtekalve
Vi ser på leverandørbesætningens betydning for kalvens sundhed og vækst hos slagtekalveproducenten. Derefter kan du høre om godt samarbejde mellem mælkeproducent og slagtekalveproducent - hvad gør man bedst?

Indlægsholdere
avatar for Terese Jarltoft

Terese Jarltoft

Slagtekalverådgiver, DLBR Slagtekalve
avatar for Marianne Johansen

Marianne Johansen

Forskningsleder, Aarhus Universitet
avatar for Mogens Vestergaard

Mogens Vestergaard

Forskningsleder, Aarhus Universitet


Monday February 24, 2014 19:00 - 19:45 PST
Lokale 5

19:00 PST

Min passion for ledelse
Alfred Josefsen er en af Danmarks mest anerkendte og efterspurgte foredragsholdere indenfor ledelse og ledelsesudvikling. Han var i 13 år en særdeles succesfuld direktør for supermarkedskæden Irma A/S. For Alfred Josefsen handler ledelse om at bevare fokus på mennesker. Han ønsker kultur frem for struktur og værdier frem for regler m.m. Alt sammen kombineret med stærke økonomiske resultater. Købmandskabet vejer i den henseende tungt i Alfreds filosofi. I sit indlæg fokuserer han på virkemidler som det at skabe liv, lyst, glæde, energi, begejstring, involvering, engagement og alt det, som fører til en positiv tankegang. Værktøjerne i hans ledelsesfilosofi tager udgangspunkt i at skabe mening, bygge relationer og fremme ansvarligheden på samtlige niveauer.

Indlægsholdere
avatar for Alfred Josefsen

Alfred Josefsen

Ledelsesrådgiver og foredragsholder, Alfred AS


Monday February 24, 2014 19:00 - 19:45 PST
Koncertsal

19:00 PST

Dansk Holstein I, Er Holsteinkoen god på alle egenskaber - eller skal der ske tilpasninger?
Er Holsteinkoen god på alle egenskaber - eller skal der ske tilpasninger? Vi belyser spørgsmålet i relation til emnet På vej mod 11.500 kg mælk. Vi diskuterer, om avlsmålet skal justeres og kommer med idéer til nye services, der kan skabe en lettere arbejdsdag med Holstein-koen.

Indlægsholdere
avatar for Keld Christensen

Keld Christensen

Landskonsulent, Avlsforeningen Dansk Holstein


Monday February 24, 2014 19:00 - 19:45 PST
Teatersal

19:00 PST

Dansk Jersey I, Kompakt fuldfoder – specielt til Jerseykøer
Dansk Jersey sætter fokus på nytænkning indenfor forskning, rådgivning og ikke mindst management i indlæggene Dansk Jersey I, II og III. I Dansk Jersey I ser vi på kompakt fuldfoder. Skal fuldfoder være let, luftigt og med masser af struktur og høj tyggetid? Niels Bastian Kristensen vil uddybe, hvorfor han anbefaler mindre fokus på fysisk struktur og tyggetid - og effekten heraf på fordøjelsen. Målet med ”kompakt fuldfoder” er at lave en blanding, der gør det umuligt for køerne at sortere, og som giver dele af foderet en forbehandling, der øger fordøjelsen. Peter Høj vil tage udgangspunkt i egne erfaringer med kompakt fuldfoder i Haugstedgaards højtydende besætning på 155 køer. Ydelsen var i senest afsluttede kontrolår på 8.183 kg mælk, 485 kg fedt og 335 kg protein.

Indlægsholdere
avatar for Peter Høj

Peter Høj

Kvægbruger, Haugstedgaard, Ny Stenderup
avatar for Niels Bastian Kristensen

Niels Bastian Kristensen

Konsulent, Videncentret for Landbrug, Kvæg
avatar for Anders Levring

Anders Levring

Formand, Dansk Jersey


Monday February 24, 2014 19:00 - 19:45 PST
Lokale 4

19:00 PST

RDM I, RDM i fremtiden
RDM er på nuværende tidpunkt en unik og økonomisk ligeværdig race, og det skal RDM også være i fremtiden. Lars Nielsen fortæller, hvad VikingGenetics gør for at fortsætte udviklingen af VikingRed avlsprogrammet, som RDM er en del af, så vi også i fremtiden har en stærk rød race på hjemmemarkedet og til eksporten. For at lægge den bedste fremtidige plan på besætningsniveau er det vigtigt at vide, hvor pengene kommer fra. Torben Nørremark viser, hvor RDM-koen tjener pengene, og hvordan røde køer bidrager til en sort bundlinje.

Indlægsholdere
avatar for Lars Nielsen

Lars Nielsen

Avlschef, VikingGenetics
avatar for Torben Nørremark

Torben Nørremark

Avlskonsulent, VikingDanmark


Monday February 24, 2014 19:00 - 19:45 PST
Cabaretsal A

19:45 PST

Kaffe
Monday February 24, 2014 19:45 - 20:00 PST
Forskellige steder

20:00 PST

Dansk Kødkvæg II, Nyt om avl
En kort gennemgang af de vigtigste tal i årsstatistikken. Desuden orienteres om det fælles nordiske kåringssystem og andre af de faglige aktiviteter, som Dansk Kødkvæg arbejder med. Kåring af ”Årets avler”, som er valgt af Dansk Kødkvægs bestyrelse blandt indstillinger fra alle raceforeninger.

Indlægsholdere
avatar for Jørgen Skov Nielsen

Jørgen Skov Nielsen

Landskonsulent, Videncentret for Landbrug, Kvæg


Monday February 24, 2014 20:00 - 20:45 PST
Cabaretsal BC

20:00 PST

Slagtekalve
Hør, hvordan du opnår sunde slagtekalve med lavt medicinforbrug. Ribbehøst af korn - hvordan gøres det bedst? Og hvordan er økonimien i det?

Indlægsholdere
avatar for Line Fruergaard

Line Fruergaard

Dyrlæge, Heden & Fjorden
avatar for Steen Hansen

Steen Hansen

Slagtekalverådgiver, DLBR Slagtekalve
avatar for Henrik Læssøe Martin

Henrik Læssøe Martin

Dyrlæge, Videncentret for Landbrug, Kvæg


Monday February 24, 2014 20:00 - 20:45 PST
Lokale 5

20:00 PST

Førstehjælp til prioritering af din tid
Vi er for lidt mandskab! Vi løber alt for hurtigt! Der er aldrig en normal dag! Den sang hører man mange steder, og måske synger du den selv? Vibeke Fladkjær Nielsens påstand er, at det handler om, hvordan man prioriterer arbejdsopgaverne. Men hun erkender også, at det kan være svært, når de kommer flyvende i en lind strøm. Hvilke skal man tage først, og hvilke skal man nedprioritere? I indlægget giver hun dig nogle meget enkle værktøjer, som du kan tage direkte med hjem til dig selv og dine medarbejdere på bedriften. Du vil være bedre rustet til at sige nej – men også til at vide, hvad du skal sige nej til.

Indlægsholdere
avatar for Vibeke Fladkjær Nielsen

Vibeke Fladkjær Nielsen

Konsulent, Videncentret for Landbrug, Kvæg


Monday February 24, 2014 20:00 - 20:45 PST
Koncertsal

20:00 PST

Dansk Holstein II, På vej mod 11.500 kg mælk - hvor er Dansk Holstein?
Skyder vi over målet? Er vi klar i besætningerne? Er det mælk, kg værdistof eller DB? Kan vi også øge energiudnyttelsen i foderet? Gælder loven om aftagende merudbytte? Og er rådgivningen gearet til opgaven? Avlsmål og NTM er sat sammen til den højtydende, funktionelle og længelevende ko. Er ydelsen vægtet tilstrækkeligt til fortsat ydelsesstigning? Hvilken rolle har sundhed og reproduktion på ydelsesstigningen til 11.500 kg mælk? Er køerne, stalden og driftsledelse gearet til det? Kan køerne stadig klare kravene? Og hvad er din hemmelighed ved en så hurtig ydelsesstigning?

Indlægsholdere
avatar for Trine Barrett

Trine Barrett

Rådgivningschef, Videncentret for Landbrug, Kvæg
avatar for Leif Jensen

Leif Jensen

Mælkeproducent, Vilsted
avatar for Lars Nielsen

Lars Nielsen

Avlschef, VikingGenetics


Monday February 24, 2014 20:00 - 20:45 PST
Teatersal

20:00 PST

Er Jerseykoen en ”Klima-ko”?
Jan Lassen vil indføre os i de seneste resultater vedrørende foderoptagelse, fodereffektivitet og køernes udledning af CO2 og metan. Alt sammen noget, der får stor indflydelse på fremtidens mælkeproduktion og økonomien heri - blandt andet ved, at dyreenhedsberegningerne bliver mere emissionsbaserede. Vi vil blive klogere på, hvorvidt egenskaberne kan inddrages i avlsarbejdet, og i hvor høj grad Jerseykoen passer ind i ”Klima-ko” begrebet.

Indlægsholdere
avatar for Jan Lassen

Jan Lassen

Projektseniorforsker, Aarhus Universitet, Foulum


Monday February 24, 2014 20:00 - 20:45 PST
Lokale 4

20:00 PST

RDM II, Er du klar til 2015?
2015 er lige om hjørnet og dermed ophævelse af mælkekvoten. Har du taget stilling til, hvordan din produktion skal se ud efter 1. april 2015? Ved ophævelsen af mælkekvoten er der nye muligheder, og det gælder også på din bedrift, så den strategiske plan for bedriften bør udformes nu. Udviklingschef Per Meinert - med mange års erfaring omkring strategisk udvikling - giver sit bud på, hvordan det er muligt at optimere bedriften efter ophævelse af mælkekvoten. Kom og få input til din strategiske plan, så du er klar til 2015.

Indlægsholdere
avatar for Per Meinert

Per Meinert

Udviklingschef, Gefion


Monday February 24, 2014 20:00 - 20:45 PST
Cabaretsal A

20:00 PST

Fremtidens konkurrenceparametre – miljø og dyrevelfærd
Arla afsætter stadig en stor del af sine produkter i Europa, men i fremtiden vil en stigende andel blive afsat uden for Europa. ”Closer to Nature” er Arla’s initiativ i forhold til at sikre en bæredygtig udvikling i produktionen – ikke alene på bedrifterne, men i hele kæden. Men hvad betyder en bæredygtig produktion - især i forhold til miljø og dyrevelfærd - for afsætningen af mejeriprodukter på de forskellige markeder i dag? Og hvad forventer Arla, det vil betyde i de kommende år? Og dermed - hvilke krav kan producenterne forvente at møde i fremtiden?

Indlægsholdere
avatar for Steffen Andersen

Steffen Andersen

Senior Vice President, Arla Foods


Monday February 24, 2014 20:00 - 20:45 PST
Scenen

21:00 PST

Dansk Kødkvæg III, Registrering og stambogsføring af kødkvæg
Kom og hør om de nye muligheder for at registrere løbninger og vejninger i Webdyr Plus. Få svar på de daglige udfordringer med registrering af kvæg. Hvorfor er det så vigtigt at få registreret så mange data? Og hvad kan jeg få tilbage af oplysninger i form af udskrifter m.m.?

Indlægsholdere
avatar for Ann Margaret Sørensen

Ann Margaret Sørensen

CHR-supporter, Videncentret for Landbrug, Kvæg


Monday February 24, 2014 21:00 - 21:45 PST
Cabaretsal BC

21:00 PST

Undgå træk i støtten
Tanken om træk i støtten kan give de fleste landmænd søvnløse nætter. Hvert år betaler knap 1.500 danske landmænd over 12 mio. kr. tilbage til EU som følge af krydsoverensstemmelsesovertrædelser. Men hvor går det især galt? Hør, hvordan kontroller og sager forløber, så du er bedre rustet til at undgå træk i støtten på din egen bedrift. Få indblik i en række principielle sager inden for kvæg- og jordbruget og en gennemgang af den professionelle vurdering af dem. Et praktisk vinklet oplæg, hvor fakta vægtes frem for regler.

Indlægsholdere
avatar for Rasmus Klim Christensen

Rasmus Klim Christensen

Juridisk specialkonsulent, Videncentret for Landbrug, Økonomi & Virksomhedsledelse


Monday February 24, 2014 21:00 - 21:45 PST
Lokale 5

21:00 PST

Dansk Holstein III, På vej mod 11.500 kg mælk - hvor er Dansk Holstein?
I denne session diskuterer vi med indlederne om deres indlæg i session II under overskriften På vej mod 11.500 kg mælk - hvor er Dansk Holstein?

Monday February 24, 2014 21:00 - 21:45 PST
Teatersal

21:00 PST

Hvordan finder du 20 øre pr. kg mælk?
Indlægget bygges op omkring den bundne opgave, som Hans Christian Halmø stillede kvægrådgiver Jens Smidt m.fl. - ”Find 20 øre pr. kg mælk”. Vi skal høre om, hvilke mål der blev sat, hvordan indsatsen blev prioriteret, om effekterne og om, hvordan der løbende bliver fulgt op. Dongsgaarden er i dag en af landets største Jerseybesætninger (830 køer) og samtidig en af landets højestydende, med 8.496 kg mælk, 493 kg fedt og 346 kg protein.

Indlægsholdere
avatar for Hans Christian Halmø

Hans Christian Halmø

Kvægbruger, Dongsgaarden, Skårup
avatar for Andriys Polyushkevich

Andriys Polyushkevich

Kvægbrugsleder, Dongsgaarden, Skårup
avatar for Jens Smidt

Jens Smidt

Kvægrådgiver, Jysk Landbrugsrådgivning


Monday February 24, 2014 21:00 - 21:45 PST
Lokale 4

21:00 PST

RDM III, Jeg er klar til 2015
”Ja - jeg er klar til 2015, hvor mælkekvoten ophæves - eller det tror jeg da”. Martin Jørgensen har tænkt over ophævelsen af mælkekvoten, og det er indarbejdet i hans strategiske plan. Martin og Sanne driver et landbrug nær Holsted i Sønderjylland med 300 RDM-køer. Hør Martins tanker og idéer om produktion efter 1. april 2015. Nyt fra RDM: Genomisk selektion fortsætter med at sætte fart i avlsarbejdet, og udviklingen går hele tiden hurtigere. Kom og hør nyt fra RDM-racen og hør, hvorvidt den teknologiske udvikling forsat øger avlsfremgangen ved RDM.

Indlægsholdere
avatar for Martin Jørgensen

Martin Jørgensen

Kvægbruger, Holsted
avatar for Jakob Lykke Voergaard

Jakob Lykke Voergaard

Avlskonsulent, VikingGenetics


Monday February 24, 2014 21:00 - 21:45 PST
Cabaretsal A

21:00 PST

Mælkeproduktion i udlandet
Verden er blevet langt mere global, og nogle landmænd har valgt at investere i landbrugsproduktion uden for Danmarks grænser – ikke mindst i de tidligere østlande. Eventyrlyst og nye udfordringer kombineret med udsigten til lavere omkostninger og mere ”klimavenlige” rammebetingelser har for mange været drivkraften. Men hvordan er hverdagen, når man driver en kvægbedrift i udlandet? Hvilke udfordringer møder man, og hvordan takler man dem? Og hvad kan andre lære af disse erfaringer? Jens Ulrik Tarpgaard er bestyrelsesmedlem i Danish Farmers Abroad. Han driver en malkekvægsejendom på 300 køer i Danmark og er samtidig hovedaktionær på 1.050 køer i Estland. Han vil sammen med Lars Bjerre fortælle om, hvordan det er at drive kvægbrug i udlandet.

Indlægsholdere
avatar for Jens Ulrik Tarpgaard

Jens Ulrik Tarpgaard

Mælkeproducent, Ulfborg


Monday February 24, 2014 21:00 - 21:45 PST
Scenen

21:45 PST

Natmad
Monday February 24, 2014 21:45 - 23:00 PST
Koncertsal
 
Tuesday, February 25
 

09:30 PST

Høj selvforsyningsgrad på økologiske bedrifter
Foderomkostningerne udgør en væsentlig del af fremstillingsprisen på den økologiske mælk. Det er en omkostning, hvor der er store variationer mellem bedrifterne. Vi ved, at markudbytterne og kvaliteten af grovfoderet har stor indflydelse på foderomkostningerne, men også selvforsyningsgraden og køernes ydelsesniveau bliver ofte nævnt som parametre med indflydelse. Det ser vi nærmere på i denne session, hvor vi stiller skarpt på følgende spørgsmål: Hvad er arealkravet ved forskellige strategier for selvforsyningsgrad i forhold til besætningens ydelsesniveau? Hvordan ser økonomien ud? Hvad er kravene til koens foderration i forhold til ydelsesniveauet? Og hvilke krav stiller det til sædskiftet ved stigende selvforsyningsgrad? Hvad koster det at producere grovfoderet og tilskudsfoderet selv?

Indlægsholdere
avatar for Arne Munk

Arne Munk

Konsulent, Videncentret for Landbrug, Økologi
avatar for Lisbeth Tønning

Lisbeth Tønning

Økologirådgiver, Jysk Landbrugsrådgivning


Tuesday February 25, 2014 09:30 - 10:15 PST
Cabaretsal A
  Foder

09:30 PST

Professionel styring i kalve- og kviestalden
Kalve og ungdyr er de fremtidige køer, og forudsætningen for, at de bliver gode køer, er, at de kommer godt og styrket gennem kalve- og ungdyrperioden. Undersøgelser og kontrolresultater fra myndigheder tyder på, at arbejdsrutiner ved pasningen af kalve og ungdyr - især i mindre besætninger - trænger til et løft. Systematik er nøgleordet for succes. Hør hvilke arbejdsrutiner i henholdsvis kalve- og ungdyrstalden, der skaber succes og forudsætningen for holdbare køer.

Indlægsholdere
avatar for Katrine Lawaetz

Katrine Lawaetz

Kvægdyrlæge, Vestjyske Dyrlæger
avatar for Ole Rasmussen

Ole Rasmussen

Kvægdyrlæge, Ribeegnens Dyrlæger


Tuesday February 25, 2014 09:30 - 10:15 PST
Cabaretsal BC

09:30 PST

God kommunikation giver resultater
Kommunikation er ganske enkelt og dog så kompliceret, fordi det ikke kun handler om ord og kropssprog, men også om vores forhold til hinanden, vores fælles fortid og vores individuelle erfaringer. Hvis jeg forventer kritik, hører jeg kritik. Hvis jeg forventer anerkendelse, hører jeg anerkendelse. Det spørgsmål, som Anne Jacobsen oftest får som rådgiver i ledelse, er: ”Hvordan får jeg medarbejderne til at gøre det, jeg vil have dem til?”

Indlægsholdere
avatar for Anne Jacobsen

Anne Jacobsen

Ledelsesrådgiver, LMO


Tuesday February 25, 2014 09:30 - 10:15 PST
Scenen

09:30 PST

AMS – besøgsfrekvens og hentekøer
Tidsregistreringer fra AMS-bedrifter i 2012 viser, at der på nogle bedrifter bruges lige så lang tid på at hente køer til robotten, som hvis der blev malket i en malkestald. Kan man reducere antallet af hentekøer? Og i givet fald hvordan? Det har forskellige undersøgelser fra 2013 belyst. Hør hvordan forekomsten af hentekøer påvirkes af rutiner knyttet til opstart af kvier og køer efter kælvning. Se hvordan variation i foderet påvirker behovet for at hente køer til malkning, og hør om mulighederne for at sænke variationen i malkningsintervaller, så ydelsen hæves. Mælkeproducent Ejvind Olesen fortæller, hvad han mener er afgørende for at mindske antallet af hentekøer.

Indlægsholdere
avatar for Dorte Bossen

Dorte Bossen

Specialkonsulent, Videncentret for Landbrug, Kvæg
avatar for Vibeke Fladkjær Nielsen

Vibeke Fladkjær Nielsen

Konsulent, Videncentret for Landbrug, Kvæg
avatar for Ejvind Olesen

Ejvind Olesen

Mælkeproducent, Bøvlingbjerg


Tuesday February 25, 2014 09:30 - 10:15 PST
Lokale 4

09:30 PST

Succesfuld management i malkekvægsbesætningen
Fra mål og plan til udførelse på staldgangen – en stor mundfuld for driftslederen – eller? Israel og Vendsyssel har mindst to ting til fælles - områder med sandørken og entusiastiske kvægfolk. Så fra et land langt mod syd og en egn langt mod nord serveres her to inspirerende bud på, hvad der kendetegner succesfulde driftsledere i Israel og i Danmark. Du bliver klogere på, hvilke personlige og produktionsmæssige værktøjer der skal til for at opnå god økonomi og motiverede medarbejdere, der tager ansvar for driften i det daglige. Indlægget holdes på engelsk

Indlægsholdere
avatar for Michael van Straten

Michael van Straten

DVM Ph.D, Veterinærorganisationen Hachaklait, Israel
avatar for Anne-Mette Søndergaard

Anne-Mette Søndergaard

Chefkonsulent, LandboNord


Tuesday February 25, 2014 09:30 - 10:15 PST
Lokale 5

09:30 PST

Billigere byggeri – hvad betaler koen for?
Kom og få et bud på, hvordan du kan bygge billigere, hvor du kan spare, og hvor det på sigt vil være for dyrt at spare. Kan vi lave en indretning, så der spares plads og penge - uden at gå på kompromis med kokomfort og arbejdsbehov? Indlægget tager udgangspunkt i, hvad koen betaler for, og du får svar på, hvad der er regnet med og ikke regnet med, når vi snakker priser pr. ko.

Indlægsholdere
avatar for Rasmus Kjelsmark Nielsen

Rasmus Kjelsmark Nielsen

Bygningsrådgiver, Byggeri og Teknik I/S


Tuesday February 25, 2014 09:30 - 10:15 PST
Teatersal

09:30 PST

EU’s landbrugspolitik frem mod 2020
I 2013 blev stats- og regeringscheferne enige om EU’s samlede budget og herunder også landbrugsbudgettet frem mod 2020. Nogle måneder senere enedes landbrugsministrene, Kommissionen og Parlamentet om landbrugspolitikken frem mod 2020. Mindre EU-støtte, Grøn Komponent, udjævning af støtte og mulighed for koblet støtte er blot nogle af elementerne. I indlægget går vi i dybden med de forskellige elementer af landbrugspolitikken og ser på, hvordan de vil påvirke landbrugsdriften og bedrifternes økonomi frem mod 2020.

Indlægsholdere
avatar for Niels Lindberg Madsen

Niels Lindberg Madsen

Afdelingsleder, Landbrug & Fødevarer                  


Tuesday February 25, 2014 09:30 - 10:15 PST
Koncertsal

10:15 PST

Kaffe
Tuesday February 25, 2014 10:15 - 10:45 PST
Forskellige steder

10:45 PST

Mere mælk og sundere køer med kompakt fuldfoder
Kompakt fuldfoder er en investering i opmærksomhed på foder og køer, opfølgning på foderblanderen og et merforbrug i form af diesel og slitage. Vi sætter fokus på den forskningsmæssige baggrund for kompakt fuldfoder, de praktiske problemer omkring blanding af det samt resultater og erfaringer med konceptet fra 2013. Eksempelvis hvordan kompakt fuldfoder i en række besætninger har givet markant ydelsesfremgang og indikationer på, at vi har kunnet fremme både produktion og sundhed samtidigt.

Indlægsholdere
avatar for Niels Bastian Kristensen

Niels Bastian Kristensen

Konsulent, Videncentret for Landbrug, Kvæg
avatar for Per Warming

Per Warming

Mælkeproducent, Aars


Tuesday February 25, 2014 10:45 - 11:30 PST
Scenen

10:45 PST

Bedre klovsundhed - faldgruber og lette løsninger
Mange planlægger klovbeskæring og rådgivningsbesøg på forskellige dage, da begge dele kræver landmandens tilstedeværelse. Er dyrlægen alligevel i stalden på klovbeskæringsdagen, bliver det ofte kun til et flygtigt vink fra en travl dyrlæge i den anden ende af stalden - han vil jo ikke forstyrre klovbeskæreren i arbejdet. Men i virkeligheden er det ikke det, klovbeskærerne ønsker. Og det er ikke vejen frem mod bedre klovsundhed. Hvad mener klovbeskæreren, der skal til for at rykke klovsundheden positivt? Er det rådgivning, klovregistreringer eller regelmæssig beskæring? Hør også Pia Nielsens bud på faldgruber og løsninger. Og kan hendes løsninger mon bruges sammen med klovbeskærerens?

Indlægsholdere
avatar for Kaj Andersen

Kaj Andersen

Klovbeskærer, Kjellerup
avatar for Pia Nielsen

Pia Nielsen

Specialkonsulent, Videncentret for Landbrug, Kvæg


Tuesday February 25, 2014 10:45 - 11:30 PST
Cabaretsal BC

10:45 PST

Få kulturforskellene til at svinge - del 1. Hvorfor er vi så forskellige?
Uanset, om man ønsker at integrere en medarbejder fra Østeuropa eller samarbejde med en københavner eller en vestjyde, spænder kulturelle vaner ben for os. Alene at komme igennem den første jul med svigerforældrene kan være hårdt – de spiser for hurtigt og spiser noget forkert. Det sammenstød mellem forskellige kulturer oplever mange kvægbrugere, når danske og østeuropæiske medarbejdere skal samarbejde. Men hvorfor er vi så forskellige, og hvorfor er det så svært at forstå hinandens kultur? Dennis Nørmark er antropolog og har blandt andet skrevet bogen ”Kulturforståelse for Stenalderhjerner”. I dette indlæg giver han med humor et indblik i den danske kultur og giver dig en forståelse for dine udenlandske medarbejderes kultur. Hør også Dennis Nørmarks del 2 om, hvordan vi gør kulturforskellene til et aktiv for bundlinjen. Dennis Nørmarks to indlæg kan høres uafhængigt af hinanden.

Indlægsholdere
avatar for Dennis Nørmark

Dennis Nørmark

Antropolog forfatter og chefkonsulent, Living Institute


Tuesday February 25, 2014 10:45 - 11:30 PST
Koncertsal

10:45 PST

AMS – fra 200.000 til 120.000 i tankcelletal
Hvis du vil have et lavt tankcelletal, er kontrol med nyinfektion den eneste løsning. I Videncentrets nye managementprogram DMS har vi derfor sat ekstra fokus på at påpege nyinfektion i besætningen. I indlægget viser vi, hvordan programmet kan bruges til at undersøge, hvor du især skal sætte ind for at reducere nysmitte. Er det kort tid efter kælvning, i laktationen eller i goldperioden? Du får også resultatet af en undersøgelse, som Videncentret har foretaget i 2013 i 25 AMS-besætninger med henholdsvis høj og lav nyinfektion. Denne undersøgelse fortæller også noget om, hvor man skal sætte ind. Endelig vil vi omtale værdien af holdopdeling for at reducere nysmitte.

Indlægsholdere
avatar for Jørgen Katholm

Jørgen Katholm

Dyrlæge, Videncentret for Landbrug, Kvæg
avatar for Snorri Sigurdsson

Snorri Sigurdsson

Kvalitetsrådgiver, Videncentret for Landbrug, Kvæg


Tuesday February 25, 2014 10:45 - 11:30 PST
Lokale 4

10:45 PST

Styring af produktionen – nemt og effektivt
Er du kommet i gang med DMS Dyreregistrering, og udnytter du de nye muligheder? Kom og se, hvor nemt det er at bruge. Du kan trygt overlade registreringsarbejdet til dine medarbejdere uden selv at miste overblikket. Samspillet mellem DMS, Dyreregistrering og SmartKoen gør noter på hænderne overflødige. Se også det helt nye støtteværktøj til udpegning af udsætterkøer. Kender du dit restbeløb (mælk minus foder), har du grundlaget for at handle. Resultatet bruges til at optimere mulighederne i stalden. Restbeløbet påvirker bundlinjen og er derfor et vigtigt målepunkt. Brug DMS programmet ”Foderkontrol” til at beregne restbeløbet. Nogle landmænd laver konsekvent en opgørelse hver 14. dag.

Indlægsholdere
avatar for Nina Kloster

Nina Kloster

It-supporter, Videncentret for Landbrug, Kvæg
avatar for Aage Harrild Nielsen

Aage Harrild Nielsen

Kvægrådgiver, Heden & Fjorden


Tuesday February 25, 2014 10:45 - 11:30 PST
Teatersal

10:45 PST

Hvor skal kapitalen komme fra?
Det er svært og dyrt at skaffe kapital – fremmedkapital - lyder det ofte. Men er mangel på fremmedkapital problemet for bedrifternes fremtidige udvikling – eller er det mangel på egenkapital, som er udfordringen? I givet fald - hvordan skaffer landbruget så mere egenkapital? Professor Anders Grosen peger på eksterne investorer som en mulighed i forhold til at øge egenkapitalen og skabe et bedre grundlag for fremtidig vækst. Men er det interessant for eksterne investorer at investere i landbrug? Og hvordan ser landmændene på det? AP Pension har valgt at investere i dansk landbrug efter et nyt koncept, som gør det interessant for pensionskasser og andre institutionelle investorer at investere i dansk landbrug. Torben Andersen, direktør i Dansk Farm Management, som er ansat til at udvælge gårdene i AP Pensions investeringsfond, præsenterer konceptet og erfaringerne fra de første måneder med investeringer i dansk landbrug.

Indlægsholdere
avatar for Torben Andersen

Torben Andersen

Dansk Farm Mangement, Sorø
avatar for Anders Grosen

Anders Grosen

Professor, Aarhus Universitet


Tuesday February 25, 2014 10:45 - 11:30 PST
Scenen

11:45 PST

Staldskole – en vej til højere fodereffektivitet
Vejen til højere fodereffektivitet kan være svær at finde. For at se, om staldskoler kunne være en af vejene, er det blevet afprøvet i et samarbejde med 25 mælkeproducenter og fem DLBR-kontorer. Alle har udtrykt stor tilfredshed med konceptet, som både gav ekstra motivation og udpegede nye forbedringsområder. I en staldskole er rådgiveren ikke længere rådgiver, men facilitator for de reelle rådgivere, som er de andre deltagende mælkeproducenter. Som deltager får man kvalificerede input fra kollegaer, men skal også selv bidrage til at finde indsatsområder hos andre. Kom og hør, hvordan landmanden oplevede at være med i staldskolen, og hvordan rådgiveren ser konceptet som en mulighed for virkelig at give resultater. Måske staldskolen kunne være din vej til højere fodereffektivitet.

Indlægsholdere
avatar for Ole Aaes

Ole Aaes

Landskonsulent, Videncentret for Landbrug, Kvæg
avatar for Kristian Gade

Kristian Gade

Kvægbruger, Bøvlingbjerg
avatar for Jytte K. Olesen

Jytte K. Olesen

Kvægbrugskonsulent, Syddansk Kvæg


Tuesday February 25, 2014 11:45 - 12:30 PST
Cabaretsal A

11:45 PST

Den gode opstart efter kælvning
To amerikanske undersøgelser af nykælvermanagement (transitioncowmanagement) i amerikanske kvægbesætninger har vist, at foderrationens indflydelse på nykælvere tilsyneladende er overvurderet. I stedet viser undersøgelserne, at de vigtigste faktorer for sunde nykælvere (fresh cows) afhænger af pladsen ved foderbordet, sengebåsens størrelse, tidspunkt for flytning til kælvningsboks og personalets evne til at overvåge for sygdomme. I indlægget drøftes disse faktorer, og du får værktøjer med hjem, så du kan forbedre dine nykælveres præstation i din besætning allerede i morgen. Indlægget holdes på engelsk

Indlægsholdere
avatar for Ken Nordlund

Ken Nordlund

Dr., University of Wisconsin, Madison


Tuesday February 25, 2014 11:45 - 12:30 PST
Teatersal

11:45 PST

Få kulturforskellene til at svinge - del 2. Gør kulturforskellene til et aktiv for din bundlinje
Kulturforskelle på arbejdspladsen kan enten være årsag til sammenstød og konflikter – eller et bemærkelsesværdigt aktiv for din bundlinje. Hvad skal det være på din bedrift? Antropolog Dennis Nørmark kompetenceudvikler danske og udenlandske medarbejdere i nogle af Danmarks største virksomheder i at forstå danskerne. Og han underviser de danske medarbejdere i at forstå deres udenlandske kolleger. I dette indlæg får du indsigt i tankegange, der hører til de ledere, der får bundlinje ud af kulturforskelle, og du går hjem med værktøjer, som direkte kan bruges på bedriften. Hør også Dennis Nørmarks del 1 om, hvorfor vi er så forskellige. Dennis Nørremarks to indlæg kan høres uafhængigt af hinanden.

Indlægsholdere
avatar for Dennis Nørmark

Dennis Nørmark

Antropolog forfatter og chefkonsulent, Living Institute


Tuesday February 25, 2014 11:45 - 12:30 PST
Koncertsal

11:45 PST

Få max ud af de kliniske registreringer
Der foretages hver dag et stort antal kliniske registreringer på goldkøer og nykælvere i forbindelse med dyrlægernes sundhedsrådgivningsbesøg i danske kvægbesætninger. Hør om et nyt tiltag i DMS, der giver mulighed for at bruge registreringerne bedre i styringen af bedriftens produktion. I mere end 20 år har Hachaklait veterinærservice i Israel anvendt de kliniske registreringer intensivt. Data bruges både til udpegning af faktorer, der begrænser mælkeproduktion og reproduktion i den enkelte besætning, og som dagligt beslutningsgrundlag for driftslederen. Du får indblik i anvendelsen af registreringerne i dag og fremtidige planer for anvendelsen i israelske malkekvægsbesætninger. Indlægget holdes på engelsk

Indlægsholdere
avatar for Kaspar Krogh

Kaspar Krogh

Dyrlæge, Videncentret for Landbrug, Kvæg
avatar for Michael van Straten

Michael van Straten

DVM Ph.D, Veterinærorganisationen Hachaklait, Israel


Tuesday February 25, 2014 11:45 - 12:30 PST
Scenen

11:45 PST

Styr på vedligeholdelsesomkostninger ved AMS
Valg af kontrakt og dermed graden af ”gør det selv” er en vigtig overvejelse ved AMS, men har det betydning for de samlede omkostninger til vedligehold? I indlægget ser vi på spredningen i vedligeholdelsesomkostningerne ved AMS og på fordelingen af omkostninger mellem kontrakt og løbende vedligehold. Mælkeproducent Esper Aggers motto er: ”For at nå målet om mere mælk, skal uundgåelige driftstop minimeres og gøres så kortvarige som muligt”. Hør Esper Agger fortælle om sine overvejelser og erfaringer med fravalg af en komplet serviceaftale. Hør, hvorfor han vælger mindre kontrakt og mere ”gør det selv” vedligehold med reservedele på lager.

Indlægsholdere
avatar for Esper Agger

Esper Agger

Mælkeproducent, Lemvig
avatar for Jannik Toft Andersen

Jannik Toft Andersen

Konsulent, Videncentret for Landbrug, Kvæg


Tuesday February 25, 2014 11:45 - 12:30 PST
Lokale 4

11:45 PST

Sådan fik jeg etableret mig
Det er mere end svært at starte som mælkeproducent i dag, da det er næsten umuligt at skaffe finansiering til investeringen. Alligevel er der eksempler, som viser, at det godt kan lade sig gøre. Hvad er de væsentligste årsager til, at det lykkedes for disse unge landmænd, og hvad kan andre lære af det? Tre unge landmænd fortæller, hvordan det lykkedes dem at etablere sig trods tidernes ugunst. Kent Davidsen har indgået I/S med sine forældre og ejer i dag sammen med dem en mælkeproduktionsejendom med 500 køer. Rasmus Nielsen overtog 1. juni 2013 en malkekvægsejendom på 225 køer i fri handel. Ejendommen er nabo til forældrenes gård. Lasse Kastberg overtog sin ejendom med 220 køer i fri handel i 2011.

Indlægsholdere
avatar for Kent Davidsen

Kent Davidsen

Mælkeproducent, Grindsted
avatar for Lasse Kastberg

Lasse Kastberg

Mælkeproducent, Holstebro
avatar for Rasmus Nielsen

Rasmus Nielsen

Mælkeproducent, Støvring


Tuesday February 25, 2014 11:45 - 12:30 PST
Cabaretsal BC

12:30 PST

Frokost
Tuesday February 25, 2014 12:30 - 01:15 PST
Forskellige steder

13:15 PST

AAT-boost til nykælvere
Forsøg med køer på Aarhus Universitet, Foulum har givet helt op til 11 kg EKM ekstra om dagen lige efter kælvning, når de fik kasein indgivet direkte i løben de første fire uger. Det tyder på et kæmpe potentiale ved at give ekstra AAT lige efter kælvning. Men spørgsmålet er, om denne effekt også kan findes i praksis, og hvor længe den holder gennem laktationen. Jysk Landbrugsrådgivning har netop testet konceptet i fire AMS-besætninger. Resultaterne tyder på en effekt, men den ser ud til at variere over tid og mellem besætninger.

Indlægsholdere
avatar for Mogens Larsen

Mogens Larsen

Adjunkt, Aarhus Universitet
avatar for Mads Nielsen

Mads Nielsen

AMS-profilrådgiver, Jysk Landbrugsrådgivning


Tuesday February 25, 2014 13:15 - 14:00 PST
Scenen

13:15 PST

Nyeste viden om mycoplasma
Mycoplasma bovis er fundet lejlighedsvis i danske besætninger siden starten af 80’erne. Siden foråret 2011 er der efter en længere årrække uden påvisninger af bakterien stigende fokus på bakteriens betydning som sygdomsårsag i besætninger med malkekvæg. En række danske besætninger med malkekvæg er ramt, og konsekvenserne opleves som alvorlige, men varierende fra besætning til besætning. I flere projekter finansieret af DTU, Københavns Universitet samt Mælke- og Kvægafgiftsfondene undersøges aktuelt infektionens udvikling her i landet. I dette indlæg kan du høre om nogle af resultaterne. Larry Fox fra Washington State University bidrager med den nyeste amerikansk baserede viden om infektion med Mycoplasma bovis og bekæmpelse heraf.

Indlægsholdere
avatar for Larry Fox

Larry Fox

Professor, College of Veterinary Medicine, Washington State University
avatar for Kaspar Krogh

Kaspar Krogh

Dyrlæge, Videncentret for Landbrug, Kvæg


Tuesday February 25, 2014 13:15 - 14:00 PST
Teatersal

13:15 PST

Er din APV spild af tid?
Hør Karen Freisleben fortælle, hvordan arbejdsmiljøet kan blive en naturlig del af hverdagen, så APV-mappen ikke bare står i reolen og samler støv uden nytteværdi for bedriften, men kommer i spil og er med til at skabe resultater. Midlet er Lean. Lean og arbejdsmiljø passer nemlig rigtig godt sammen, fordi Lean-værktøjerne kræver, at medarbejderne bliver inddraget. Og det motiverer og engagerer medarbejderne, så de skaber løbende forbedringer, ser spild i produktionen og har fokus på, hvad der skaber værdi. Søren Madsen giver et inspirerende indlæg om, hvordan arbejdsmiljø er en rigtig god investering.

Indlægsholdere
avatar for Karen Freiesleben

Karen Freiesleben

HR- og arbejdsmiljøkonsulent, DLS, Dansk Landbrug Sydhavsøerne
avatar for Søren Madsen

Søren Madsen

Mælkeproducent, Lundby


Tuesday February 25, 2014 13:15 - 14:00 PST
Cabaretsal A

13:15 PST

Har du plads nok i køletanken efter 2015?
Hvordan ser fremtidens mælkekøletanke ud? Skal vi fortsat have køling på tanken, eller er det ok, at mælken færdigkøles, inden det går i tanken? Hør Arlas bud på fremtidens mælkeopbevaring. I 2015 udfases HFC kølemidler, der er kraftige drivhusgasser. Det betyder, at der skal findes brugbare alternativer, da vi stort set ikke anvender andre kølemidler i vore mælkekøletanke. To studerende fra Maskinmesterskolen i Aarhus giver deres bud på nye typer kølemidler.
Efter 2015, hvor kvoterne falder bort, vil mange mælkeproducenter formentligt øge produktionen. Hvordan ser det ud med din varmtvandsforsyning? Mere mælk og større køletanke betyder også behov for mere varmt vand til rengøring af anlæg og tanke. Vi har testet 10 forskellige el-vandvarmeres kapacitet og evnen til at levere tilstrækkelig med varmt vand. Hør hvilke faldgruber, der er i forbindelse med drift og vedligeholdelse af el-vandvarmere.

Indlægsholdere
avatar for Christian Krupa Jacobsen

Christian Krupa Jacobsen

Aarhus Maskinmesterskole
avatar for Benny Olsen Kirkeby

Benny Olsen Kirkeby

Mælkekvalitetsrådgiver, Videncentret for Landbrug, Kvæg
avatar for Helge Kromann

Helge Kromann

Specialkonsulent, Videncentret for Landbrug, Kvæg


Tuesday February 25, 2014 13:15 - 14:00 PST
Lokale 4

13:15 PST

Succesfuld management i malkekvægsbesætningen
Fra mål og plan til udførelse på staldgangen – en stor mundfuld for driftslederen – eller? Israel og Vendsyssel har mindst to ting til fælles - områder med sandørken og entusiastiske kvægfolk. Så fra et land langt mod syd og en egn langt mod nord serveres her to inspirerende bud på, hvad der kendetegner succesfulde driftsledere i Israel og i Danmark. Du bliver klogere på, hvilke personlige og produktionsmæssige værktøjer der skal til for at opnå god økonomi og motiverede medarbejdere, der tager ansvar for driften i det daglige. Indlægget holdes på engelsk

Indlægsholdere
avatar for Michael van Straten

Michael van Straten

DVM Ph.D, Veterinærorganisationen Hachaklait, Israel
avatar for Anne-Mette Søndergaard

Anne-Mette Søndergaard

Chefkonsulent, LandboNord


Tuesday February 25, 2014 13:15 - 14:00 PST
Lokale 5

13:15 PST

Komposteringsstald - udfordringer og perspektiver
Hvad betyder det for mælkekvalitet og yversundhed, at køerne ligger på kompost? Hvilke materialer kan anvendes i komposteringsmåtten? Er der overhovedet økonomi i sådan et staldsystem? Kom og hør om klov- og bensundhed, driftsomkostninger og arbejdsbelastning i en komposteringsstald. Hør om forskellige typer komposteringsmateriale, om emission fra måtten og komposteringsstalde til aflastning og ungdyr.

Indlægsholdere
avatar for Mads Helms

Mads Helms

Økologisk mælkeproducent, I/S Sommerbjerg,. Gludsted
avatar for Ilka Klaas

Ilka Klaas

Lektor, Institut for Produktionsdyr og Heste, Københavns Universitet
avatar for Thorkild Nissen

Thorkild Nissen

Kvægkonsulent, Økologisk Landsforening


Tuesday February 25, 2014 13:15 - 14:00 PST
Cabaretsal BC

14:00 PST

Kaffe
Tuesday February 25, 2014 14:00 - 14:30 PST
Forskellige steder

14:30 PST

Styr på goldkofodringen med nye biologiske målinger
Nye biologiske målinger åbner en helt ny verden af muligheder for at styre fodringen i goldperioden og i starten af laktationen. De to perioder, som er de mest kritiske perioder for koens sundhed og mælkeydelse. Ketonstoffet betahydroxysmørsyre (BHB) måles nu i alle mælkeprøver fra ydelseskontrollen. BHB er en indikator for koens energibalance, der blandt andet har sammenhæng til fodring i goldperioden. En helt ny undersøgelse i 25 besætninger viser desuden, hvordan målinger på fuldfoder, urin og råmælk kan give værdifuld information til foderstyring i goldperioden. Indlæggene giver overblik over de nye målinger og bud på, hvordan de kan bruges i produktionsstyringen.

Indlægsholdere
avatar for Kirstine Jensen

Kirstine Jensen

Dyrlægestuderende, Københavns Universitet
avatar for Finn Strudsholm

Finn Strudsholm

Seniorkonsulent, AgroTech


Tuesday February 25, 2014 14:30 - 15:15 PST
Scenen

14:30 PST

Effektiv smittebeskyttelse hos småkalvene
Landbrug & Fødevarer, Kvægs vision er, at dansk kvægbrug skal være EU´s mest konkurrencedygtige kvægbrug i fremtiden - i relation til økonomi, bæredygtighed og kvalitet. Visionen er at hindre eller nedbringe risikoen for smitteoverførsel i danske kvægbrug, så det høje sundhedsniveau og produktionsniveau kan fastholdes og udbygges. Landbrug & Fødevarer, Kvæg arbejder målrettet mod at øge fokus på betydningen af god smittebeskyttelse som en effektiv sikring af sunde dyr i danske besætninger. Smittebeskyttelse er vigtig på mange niveauer i moderne, komplekse besætninger med kvæg. I indlæggene fokuserer vi på betydningen af hygiejne og managementprocedurer hos småkalve.

Indlægsholdere
avatar for Ove Christoffersen

Ove Christoffersen

Konsulent, Desinfektionsrådgiveren ApS
avatar for Kaspar Krogh

Kaspar Krogh

Dyrlæge, Videncentret for Landbrug, Kvæg
avatar for Karsten Willumsen

Karsten Willumsen

Slagtekalveproducent, Kjærgården I/S


Tuesday February 25, 2014 14:30 - 15:15 PST
Teatersal

14:30 PST

Undgå træk i støtten
Tanken om træk i støtten kan give de fleste landmænd søvnløse nætter. Hvert år betaler knap 1.500 danske landmænd over 12 mio. kr. tilbage til EU som følge af krydsoverensstemmelsesovertrædelser. Men hvor går det især galt? Hør, hvordan kontroller og sager forløber, så du er bedre rustet til at undgå træk i støtten på din egen bedrift. Få indblik i en række principielle sager inden for kvæg- og jordbruget og en gennemgang af den professionelle vurdering af dem. Et praktisk vinklet oplæg, hvor fakta vægtes frem for regler.

Indlægsholdere
avatar for Rasmus Klim Christensen

Rasmus Klim Christensen

Juridisk specialkonsulent, Videncentret for Landbrug, Økonomi & Virksomhedsledelse


Tuesday February 25, 2014 14:30 - 15:15 PST
Koncertsal

14:30 PST

Optimale malkeforhold for ko og ansatte
Samtidig med, at besætningerne er blevet større, er malketiden blevet længere. I dag ser vi flere steder, hvor der malkes op til fire og fem timer ad gangen - og i nogle tilfælde tre gange i døgnet. Og det er helt ok, så længe der er styr på, at malkerutinerne tager hensyn til køerne og malkeren. Få gode råd og idéer til at optimere dine malkerutiner og malkeforholdene for dine ansatte. Vi sætter fokus på brugen af malkedata fra dit managementsystem, ergonomi og de gode malkedyder.

Indlægsholdere
avatar for Lars Kurt Laugesen

Lars Kurt Laugesen

Kvalitetsrådgiver, Videncentret for Landbrug, Kvæg
avatar for Lars Mortensen

Lars Mortensen

Kvalitetsrådgiver, Videncentret for Landbrug


Tuesday February 25, 2014 14:30 - 15:15 PST
Lokale 4

14:30 PST

Stigende efterspørgsel på fødevarer
Mange flere mennesker og mange flere købedygtige forbrugere. Det vil præge udviklingen de kommende mange år, og det åbner for en større eksport af fødevarer - ikke mindst til lande udenfor Europa. Men i hvilken grad vil danske mælke- og oksekødsproducenter få del i de positive markedsudsigter? Bliver det muligt at øge produktionen? Og hvordan vil den stigende efterspørgsel på fødevarer påvirke priserne på både produkterne og inputfaktorerne og dermed producenternes indtjening i fremtiden? Cheføkonom Thomas Søby, Landbrug & Fødevarer giver sit bud.

Indlægsholdere
avatar for Thomas Søby

Thomas Søby

Cheføkonom, Landbrug & Fødevarer


Tuesday February 25, 2014 14:30 - 15:15 PST
Cabaretsal BC
 
Filter sessions
Apply filters to sessions.